MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Okręgowa Rada Lekarska
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowy Sąd Lekarski
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Okręgowa Komisja Wyborcza
Delegaci na Zjazd Krajowy
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała Nr 222/XX/ 2010r. Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium ORL w 2011r.
Podstawa prawna : art.25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich ( Dz. U. Nr 219, poz. 1708)
Okręgowa Rada Lekarska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2011 r.:
środa- godz.13.00
12 styczeń
16 luty
6 kwiecień
1 czerwiec
7 wrzesień
12 październik
7 grudzień
§ 2. Ustala się następujące terminy posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w 2011r.:  środa godz. 13.00
9 marzec
11maj
29 czerwiec
13 lipiec
17 sierpień
28 wrzesień
9 listopad
Zjazd sprawozdawczy- 19 marca 2011r.


Sekretarz ORL                                                                  Prezes ORL

 
Osoby:
przewodniczący ORL
lekarz Tadeusz Zych
Tadeusz Zych
wiceprzewodniczący ORL
lekarz Marek Chrobak
Marek Chrobak
wiceprzewodniczący ORL
lekarz Tomasz Kozioł
Tomasz Kozioł
wiceprzewodniczący ORL
lek. dent. Agnieszka Kubas
Agnieszka Kubas
sekretarz ORL
lekarz Krzysztof Kasperczyk
Krzysztof Kasperczyk
zastępca sekretarza ORL
lek. dent. Dorota Przybyłko-Kita
Dorota Przybyłko-Kita
skarbnik ORL
lekarz Ewa Krupa
Ewa Krupa
członek Prezydium ORL
lekarz Anna Rafińska
członek ORL
lekarz Wojciech Buczek
członek ORL
lekarz Aleksander Burgielski
Aleksander Burgielski
członek ORL
lek. dent. Grzegorz Nadolny
Grzegorz Nadolny
członek ORL
lekarz Marta Owczyńska
członek ORL
lekarz Adelina Skupiewska
Adelina Skupiewska
członek ORL
dr n. med. Marek Skura
Marek Skura
członek ORL
lekarz Jadwiga Sołtys
członek ORL
lekarz Zofia Tomik
Zofia Tomik

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów